Documentary

Swarovski: Từ những viên pha lê trang trí đến đế chế kim hoàn hùng mạnh

Swarovski - thương hiệu chế tác đá pha lê với sứ mệnh tạo nên "viên kim cương cho mọi nhà".

person human

Tags

Recommended posts for you