Documentary

Thời trang Châu Phi - Nơi bản tuyên ngôn phong cách và danh tính riêng biệt hiện hữu

Văn hoá, chất liệu và phục trang từ Châu Phi đã trthành ngun cm hng bt tn cho rt nhiu thế h NTK lẫy lừng phương Tây và thậm chí là trên toàn thế giới.

fashion dress adult female person woman male man long sleeve coat

Recommended posts for you