Documentary

Từ chủ tịch Longchamp đến Kenzo Takada: Những mất mát của làng thời trang vì COVID-19

Sự ra đi mới đây của chủ tịch nhãn hiệu túi danh tiếng từ nước Pháp Longchamp là mất mát tiếp theo của làng thời trang thế giới từ đại dịch COVID.
tie accessories accessory clothing person overcoat coat suit advertisement poster

Tags

Recommended posts for you