Dictionary

L’Dictionary: [Jungle Jap] – Cột mốc đầu tiên của Kenzo trên đất Pháp

Được thành lập vào năm 1970 tại Pháp, Jungle Jap là cửa hàng đầu tiên Kenzo Takada mở với mong muốn tiếp cận thời trang Paris.