Documentary

Từ Vera Wang đến nhà Kardashian: Đã đến lúc bình thường hóa cơ thể

Nếu như con người đẹp trong mọi kích thước và hình dáng, tại sao chúng ta lại phải đua nhau thay đổi bản thân để cảm thấy “xinh đẹp” hơn?

Recommended posts for you