Documentary

Tương lai của ngành dệt vải và sự can thiệp của công nghệ

Với sự phát triển đáng ngạc nhiên của công nghệ, trong tương lai gần, thời trang thể thao nói riêng và ngành công nghiệp thời trang nói chung sẽ chứng kiến rất nhiều thay đổi tích cực cũng như đón chào sự góp mặt của những chất liệu vải được tạo ra nhờ máy quét chất liệu 3D.
sphere bronze art

Recommended posts for you