Hommes

Diện Dior, Vương tử Harry gây tranh cãi tại Lễ đăng quang Vua Charles III

Lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra vào thứ sáu vừa qua, bên cạnh những khoảnh khắc đáng nhớ, Vương tử Harry cũng hoàn toàn gây được sự chú ý cho mình. 

coat blazer jacket formal wear suit adult male man person shirt

Recommended posts for you