Hommes

Đừng phán xét những cầu thủ của chúng ta

Luôn có một nhóm những người sưu tập đồng hồ mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy ở Watches & Wonders, hoặc tại một cuộc đấu giá của Christie’s. Họ sẽ không tham gia buổi offline ở RedBar và rất khó có khả năng bất kỳ ai trong số họ sẽ công khai nói về bộ sưu tập của họ – chia sẻ về những chiếc đồng hồ không thực sự là phong cách của họ.

finger hand person man adult male portrait head face tattoo

Recommended posts for you