Hommes

NCT 127 và di sản huyền thoại từ những năm 80: PUMA Slipstream

Mới đây, PUMA đã khởi động hoạt động quảng bá đầu tiên với đại sứ thương hiệu mới NCT 127 bằng sự kiện ra mắt phiên bản giày thể thao Slipstream huyền thoại.

person human clothing apparel pants people sleeve

Recommended posts for you