Hommes

Saint Laurent Xuân Hè 2023: Sự tan biến của ranh giới "tính nam" và "tính nữ"

Nếu thực sự tồn tại một ranh giới giữa yếu tố làm nên tủ đồ ‘nam tính’ và yếu tố khiến trang phục ‘nữ tính’, thì ranh giới ấy sẽ tan biến một cách thanh lịch ngay tại nơi này, trong bộ sưu tập Saint Laurent Xuân Hè 2023.

person human sunglasses accessories accessory clothing apparel

Recommended posts for you