L'O Love

Gucci tiến vào kỷ nguyên mới cùng Billie Eilish và chiếc túi Horsebit 1955 Demetra

Hướng đến tương lai, nữ ca sĩ đại diện cho tiếng nói của Gen Z kết hợp với chiếc túi biểu tượng mới của Gucci.

head person face adult female woman angry shouting happy

Recommended posts for you