L'O Love

"Đó không phải là túi, đó là Fendi Baguette!"

Fendi đã xây dựng đế chế với những chiếc túi và sản phẩm biểu tượng, trong đó, Fendi Baguette từng xuất hiện trong bộ phim "Sex and The City". Chiếc túi sắp tái xuất trên màn ảnh nhỏ lẫn trên các kệ hàng của Fendi với bộ phim mới!

person human shoe footwear clothing apparel

Recommended posts for you