L'O Love

Louis Vuitton và Nike chính thức mở bán BST “Air Force 1” thiết kế bởi Virgil Abloh

Và sự kiện ra mắt sản phẩm cũng sẽ tích hợp một chuỗi triển lãm lớn, tôn vinh thiết kế giày huyền thoại, bản thân Virgil Abloh và tiểu văn hoá hip-hop.

horizontal brooklyn new york poster advertisement flyer brochure paper collage

Tags

Recommended posts for you