L'O Love

My First Bag: Chloe Nguyễn – Mỗi chiếc túi đều có câu chuyện để kể

Quay trở lại với series My First Bag – nơi câu chuyện đầu tiên về chiếc túi của người phụ nữ được kể lại, lần này, dưới góc nhìn trẻ trung và hiện đại của Beauty Blogger Chloe Nguyễn, những chiếc túi của cô như được “sống” trong thế giới của mình.

handbag purse bag accessories person face head
Photographer: Khoai Phạm

Related Articles

Recommended posts for you