L'O Love

Ra mắt phiên bản logo khổng lồ, Gucci Jumbo GG Monogram Capsule có gì?

Tiếp tục hành trình tôn vinh di sản và phát triển phiên bản mới từ những thiết kế cổ điển, những chiếc túi trong BST này được lựa chọn với tiêu chí linh hoạt, ứng dụng cao và dễ dàng diện cùng với bất kì bản phối nào.

handbag accessories bag purse

Recommended posts for you