L'O Love

Tạm quên Birkin và 2.55 đi, dưới đây là những mẫu túi kinh điển mới

Các xu hướng có thể đi qua nhanh trong thế giới thời trang, nhưng một số mẫu túi có thiết kế riêng độc đáo sẽ luôn duy trì được danh tiếng không thể lay chuyển. Giá trị của chúng thường được duy trì bởi những nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, những thiết kế vượt thời gian và sự biến hóa của thời trang phù hợp với nhu cầu hiện đại.

handbag bag accessories accessory person human clothing apparel

Recommended posts for you