L'O Love

L'O LOVE: Cassette của Bottega Veneta - “Túi Chocolate” chưa bao giờ hết hot

Đâu là thứ trông giống như một thanh chocolate nhưng lại không phải chocolate? Vâng, đó chính là chiếc túi Cassette của Bottega Veneta, nhưng lại không giống gì với một cuốn băng cassette, theo bất cứ nghĩa nào của từ này.
handbag accessories bag accessory purse

Recommended posts for you