L'OFFICIEL Vietnam

#AsianSpirit: Từ khóa thứ hai tôn vinh văn hóa Á Đông tại Ô Photography Contest

Tiếp nối chuỗi từ khóa truyền cảm hứng cho độc giả nói chung và các thí sinh nói riêng, Ô Photography Contest trở lại với cụm từ tiếp theo “Asian Spirit” - nơi tôn vinh và thể hiện niềm tự hào nền văn hóa Á Đông trong địa hạt thời trang, cũng như khai thác sâu những giá trị cốt lõi về tinh thần và con người ở các quốc gia phương Đông.

Recommended posts for you