L'OFFICIEL Vietnam

#TheNewTraditional: Từ khoá đầu tiên cho Ô Photography Contest

Là cuộc thi hướng tới người trẻ đam mê thời trang, nhiếp ảnh và nghệ thuật, Ô Photography Contest đưa ra một hệ thống những từ khoá truyền cảm hứng cho độc giả nói chung và các  thí sinh nói riêng. Mở đầu bằng cụm từ “The New Traditional” - thể hiện truyền thống theo một cách mới, đi sâu vào thời trang và vai trò của trang phục truyền thống, phục trang biểu diễn đối với cộng đồng.

clothing apparel person human veil

Tags

Recommended posts for you