L'OFFICIEL Vietnam

[L'OFFICIEL Vietnam - Podcast ep.01] - "Ý tưởng lớn" có thật sự "gặp nhau"?

Sao chép hay chiếm đoạt ý tưởng là vấn đề không còn mới trong cộng đồng thời trang những năm gần đây. Là tiếng nói chính thống của thời trang và nghệ thuật nội địa, podcast đầu tiên của L’OFFICIEL Vietnam lấy vấn đề gây nhiều tranh cãi của ngành sáng tạo làm chủ đề thảo luận chính.
person human clothing apparel

Recommended posts for you