L'OFFICIEL Vietnam

#ProudlyVietnamese - Việt Nam tự hào: Cùng L’OFFICIEL Vietnam tôn vinh thương hiệu Việt

Là dự án tập trung vào thời trang nội địa, Proudly Vietnamese tôn vinh những giá trị cốt lõi của tinh thần và con người Việt Nam – điều đã được vô số thương hiệu trong nước áp dụng và phát triển thành công. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ giới thiệu tới độc giả những cái tên đầy tiềm năng ở đa dạng lĩnh vực đã góp phần làm vững mạnh cái tên Việt Nam trên thị trường quốc tế.
clothing apparel

Recommended posts for you