L'OFFICIEL Vietnam

[Ô by L'OFFICIEL Vietnam] Bật mí những “Ô” chứa bí mật

Cảm hứng của triển lãm là “Ô” đến từ sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập của L’OFFICIEL Vietnam. Đứng giữa giao điểm thời gian của quá khứ và tương lai, chúng tôi muốn tạo ra một điểm đến nơi thời gian hội tụ và những chiếc “ô” chứa quá khứ, tương lai và hiện tại.

sphere egg food

Tags

Recommended posts for you