L'OFFICIEL Vietnam

Women of Our Time: Danh sách 21 phụ nữ của năm, từ L'OFFICIEL Vietnam

"Women of Our Time" - WOOT by L'OFFICIEL Vietnam là dự án đầy tự hào lần đầu tiên được tổ chức và sẽ trở thành sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những người phụ nữ thành công, xinh đẹp và tràn đầy cảm hứng của L’OFFICIEL!
clothing apparel person human robe fashion gown evening dress sunglasses accessories

Recommended posts for you