Local

Tuổi đời chưa tới 5 năm, 7 thương hiệu, 7 cá tính hứa hẹn tạo nên đột phá năm 2021

Từng có nhận định, thương hiệu nào chưa qua cột mốc 5 năm, chưa thể vững vàng trong xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, kỷ nguyên số đã thay đổi ít nhiều, năm 2021, cùng chúng tôi tìm hiểu về 5 thương hiệu hứa hẹn sẽ tỏa sáng.
clothing apparel person human pants

Tags

Recommended posts for you