Local

NTK/giảng viên thời trang Jeremy Gaillard và hành trình từ Thuỵ Sĩ tới Việt Nam

Đến với Việt Nam theo kế hoạch nghiên cứu và quyết định ở lại một cách rất tình cờ, đối với Jeremy Gaillard, sự nhiệt tình và năng động của một quốc gia Đông Nam Á “thúc đẩy tôi tiến xa hơn nữa và tập trung phát triển bản thân trong lĩnh vực thiết kế”. Như vậy, mời bạn đọc cùng làm quen với một trong số những người nước ngoài năng nổ nhất của cộng đồng thời trang Việt.