Local

#AVIFW: Vũ Việt Hà Thu Đông 22 - Tôn vinh nguồn cảm hứng di sản

Nắm giữ vị trí kết màn trong ngày cuối cùng, NTK Vũ Việt Hà đã đưa khán giả yêu thời trang qua hơi thở bản sắc dân tộc. Tất cả được “thổi hồn” đầy tinh tế trong bộ sưu tập “Ký gửi người Mông vào tương lai".

fashion woman adult female person scarf clothing shoe shorts coat

Recommended posts for you