Local

BOOLAAB x VSTRA: Bạn đã sẵn sàng để "Break Out"?

Có phải mong muốn lớn nhất của một gen Z là được thể hiện bản lĩnh và cá tính trong xã hội hiện đại? Nếu bạn là một gen Z như thế thì bộ sưu tập “The Breakout”, bản collab mới nhất giữa BOOLAAB và một nghệ sĩ gen Z “quen mà lạ” dưới đây chính là dành cho bạn.

Bạn có nhận ra gương mặt này?
Bạn có nhận ra gương mặt này?

Tags

Recommended posts for you