Local

DVRK, Leinné và Dottie đã được gầy dựng thương hiệu như thế nào?

Tháng 3, tháng của những câu chuyện hậu trường thời trang, L’Officiel Việt Nam lắng nghe và kể lại những câu chuyện hành trình gây dựng của 3 trong số những thương hiệu được yêu mến trong cộng đồng thời trang Việt, đồng thời là đại diện cho những thương hiệu độc lập kinh doanh những sản phẩm thời trang khác nhau.
clothing apparel hat person human shoe footwear sleeve long sleeve sun hat

Tags

Recommended posts for you