Local

Chương trình học Master Class chính thức trở lại tại FACE - The Fashion Design Academy

Mùa Hè năm nay, chuỗi chương trình học Master Class chính thức trở lại tại FACE - The Fashion Design Academy. Thông qua các khóa học Master Class cùng với giáo sư, chuyên gia quốc tế, học viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức, kỹ thuật mới và mở mang tư duy trong thiết kế thời trang.

person adult female woman cup people glasses pen factory indoors

Tags

Recommended posts for you