Local

Cúp Điện: Một sàn diễn, nhiều thông điệp của DUC STUDIO

BST 04 được trừu tượng hóa thông qua hai từ “Cúp Điện”, ra mắt ngày 13/5/2022 dưới hình thức sự kiện cá nhân, kết hợp trình diễn.

clothing apparel coat jacket overcoat person human suit blazer

Tags

Related Articles

Recommended posts for you