Local

[Fair & Exhibition 2023] GreenTALK 01: Cơ hội nào cho thương hiệu bền vững Việt?

GreenTALK là chuỗi talk show với sự đồng hành của nhiều chuyên gia, nhà thiết kế và cá nhân truyền cảm hứng trong lĩnh vực văn hóa, di sản, thời trang, thiết kế, làng nghề và thủ công truyền thống.

advertisement poster adult female person woman male man face coat

Recommended posts for you