Local

Fashion Voyage #3: Giấc mộng phiêu du cùng ánh mặt trời của NTK Adrian Anh Tuấn

Tiếp nối chuyến viễn du đầy mộng mơ của nhà sáng lập Long Kan trong chuỗi hành trình FASHION VOYAGE #3, sang đến ngày thứ 2, khán giả lại tiếp tục được nâng tầm cảm xúc với BST DayDreamer của NTK Adrian Anh Tuấn.
person human dance pose leisure activities clothing apparel stage sunglasses accessories accessory

Tags

Recommended posts for you