Local

My Lullaby Resort 2022: Khi thời trang nối những nhịp cầu

Trình diễn bộ sưu tập Resort 2022 tại Tel Aviv, Israel, thương hiệu thời trang Việt My Lullaby, bằng các thiết kế bay bổng, đã khơi mở và nối những nhịp cầu và kể những câu chuyện nhiều tầng ý nghĩa trong văn hóa và thời trang. 

clothing apparel evening dress robe gown fashion person human

Recommended posts for you