Local

NAG Đức Ngô: “Tôi muốn trở thành một story-teller”

Là nhiếp ảnh gia từng nhiều lần cộng tác cùng L’Officiel Vietnam, nhân dịp đầu năm mới, NAG Đức Ngô đã dành thời gian để chia sẻ thêm hơn về công việc và định hướng của mình.

back body part person adult female woman sunbathing

Recommended posts for you