Local

NTK Đỗ Mạnh Cường diễn mở màn Tuần lễ Thời trang Los Angeles

Sau khi tham gia Tuần lễ Thời trang New York Xuân - Hè 2024, thương hiệu SIXDO của NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục có sàn diễn thứ hai tại Mỹ. 

clothing dress formal wear fashion gown evening dress dancing leisure activities person

Recommended posts for you