Local

NTK Nguyễn Hoàng Tú: Kể câu chuyện thời trang nguyên bản qua chất liệu

Trò chuyện với Nguyễn Hoàng Tú, tôi có cảm giác anh là một con người của cái đẹp, từ cách anh đi đứng, nói chuyện, tạo kiểu chụp hình, cho đến cách anh suy nghĩ, cảm nghiệm và thể hiện chiều sâu trong thời trang,... tất cả đều mang một chất thơ nào đó, đầy ý vị, lạ kỳ và siêu thực. Nghe Hoàng Tú chia sẻ về thời trang không thể biết chán bởi trong anh chứa đầy sự đam mê, và nguồn năng lượng ấy vô hình trung được lan tỏa cho người đối diện.
sleeve clothing apparel long sleeve person human

Tags

Recommended posts for you