Local

NTK Thái Huy - Lối tư duy mới trong chất liệu, phom dáng và hình thể

Tôi hẹn Thái Huy vào một ngày trong tuần, vào một buổi chiều mà hầu như ai cũng bận rộn quay cuồng với công việc của mình. Huy cũng vậy, buổi trò chuyện chỉ vừa kịp bắt đầu khi Huy vừa xong công việc và chỉ kéo dài hơn 30 phút.

Recommended posts for you