Local

PHẢI XANH: Uyên Trần và TômTex - Hành trình chinh phục "biomaterials"

Cùng L’OFFICIEL Vietnam tìm hiểu hành trình chinh phục "biomaterials" của Uyên Trần, và hy vọng vào một tương lai nơi khoa học và công nghệ sinh học của chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu của thời trang 100% bền vững.
sweets food confectionery

Recommended posts for you