Local

[Ô Phương Đông] và sự lên ngôi của thời trang nội địa

Hiện đại và truyền thống, giao thoa văn hóa, yếu tố bền vững, sự tự hào và tôn vinh chất vải từ các làng nghề truyền thống được thể hiện qua nguồn cảm hứng từ Á Đông trong ngày khai mạc sự kiện triển lãm Ô phương Đông vừa qua.

clothing apparel evening dress fashion robe gown person human

Recommended posts for you