Local

#ProudlyVietnamse: Dahan Phương Oanh và giấc mơ ở New York

Với chiến dịch Proudly Vietnamese, L'OFFICIEL Vietnam không thể nào không có cuộc đối thoại cởi mở với nữ người mẫu Gen-Z để có thể có một cái nhìn tiệm cận hơn về một trong những thị trường người mẫu lớn nhất hành tinh, cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

body part finger hand person couch furniture face head

Tags

Recommended posts for you