Local

#ProudlyVietnamese: NTK Trịnh Hoàng Diệu và "những chiếc áo dài đi vào cả giấc mơ"

Có những tình yêu khiến ta muốn yêu. Có những con người mang trong mình đam mê thiết tha đến mức sự hiện diện của họ cũng tỏa nhiệt, khiến ta thêm trân trọng công việc và chính con người họ. Đó là cảm giác cứ quẩn quanh khi tôi gặp nhà thiết kế (NTK) áo dài Trịnh Hoàng Diệu.

clothing apparel dance pose leisure activities person human sunglasses accessories accessory

Recommended posts for you