Local

The Art of Copying - Góc nhìn từ các nhà thiết kế Việt

Julian F. Fleron có câu: “Một người lớn sáng tạo chính là một đứa trẻ được nuôi dưỡng.” Bản chất của con người từ khi sinh ra đã là sáng tạo. Thế nhưng, có một ranh giới rất mập mờ giữa sáng tạo và copy mà nếu không hiểu đủ, con người sẽ rất dễ bước qua mà không hay biết.
person human face clothing apparel sleeve

Tags

Recommended posts for you