Local

Sun Group - Fashion Voyage: Nửa thập kỷ song hành chạm đến những kỳ quan

Vào hai ngày 7 và 8/4, không gian biển trời Nam Phú Quốc bừng sáng với chuyến viễn du đầy cảm xúc Fashion Voyage No.5 - Dating with a Kiss, đánh dấu nửa thập kỷ Sun Group và Fashion Voyage song hành chạm đến những kỳ quan. Tại lần trở lại này, Tập đoàn Sun Group và Sun Property tiếp tục trở thành nhà tài trợ độc quyền, đồng hành cùng “chuyến viễn du” Fashion Voyage.

dress formal wear evening dress fashion gown waterfront adult bride person woman

Recommended posts for you