Local

Tham gia Master Class cơ hội nhận học bổng AOF tại Bảo Tàng Balenciaga Tây Ban Nha

Cơ hội quý báu để thế hệ sinh viên thời trang Gen Z được trau dồi, học hỏi và nâng tầm tư duy thiết kế thông qua các khóa học dài hạn - ngắn hạn cùng các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục thời trang Quốc tế.

publication formal wear adult female person woman advertisement dress poster man

Tags

Recommended posts for you