Local

Thời trang Việt ở đâu trong thế giới kỹ thuật số - Metaverse?

Cơn sốt metaverse đang bùng nổ khắp thế giới  sau khi một loạt thương hiệu danh tiếng thế giới liên tục đưa ra thông báo về những lần gia nhập "vũ trụ" thời trang ảo. Đứng trước những đổi mới này, thời trang trong nước cũng đã có những bước tiến hòa nhịp vào vòng xoay xu hướng.

Ảnh: 143Dress

Recommended posts for you