Local

BOO LAAB “Jump–In–Novation”: Một bước để "chạm" vào Gen Z?

Và lần này, Boo bắt tay với một gương mặt đã quá quen thuộc trong cộng đồng thời trang đường phố nội địa, Bùi Thanh Huyền – NTK chính/founder của T-Redx.

clothing apparel person human sleeve airplane transportation vehicle aircraft

Tags

Related Articles

Recommended posts for you