Love & Life

4 cấp độ hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt với chính mình

Chúng ta luôn có mối quan hệ chặt chẽ với chính mình, và dù đã từng chịu nhiều tổn thương, hãy chủ động tìm ra những giải pháp hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt ấy theo thời gian.
graphics art

Tags

Recommended posts for you