Love & Life

6 điều thiết thực cần làm ngay lúc này khi bị loạn vì lo lắng quá mức

Cuộc chiến chống Covid-19 sẽ còn dài và dai dẳng. Giai đoạn này, bạn hãy ở yên trong nhà - cũng là nơi an toàn nhất. Thay vì chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, hãy sắp xếp lại cuộc sống để thời gian mỗi ngày không trở nên lãng phí.
person human text

Recommended posts for you