Love & Life

Báo cáo về sức khoẻ tâm thần của WHO và những bài học cho năm 2021

Sức khỏe tâm thần là một trong những lĩnh vực sức khỏe bị lãng quên nhất trên toàn cầu. Điều này đúng trước khi xuất hiện đại dịch Covid-19, nhưng đại dịch diễn ra đã làm trầm trọng thêm tình hình sức khoẻ tâm thần. Dưới đây là những điều đáng chú ý trong báo cáo của WHO.
person human graphics art

Recommended posts for you