Love & Life

Cơn giận không đáng sợ, thiếu tỉnh thức mới đáng sợ

Khi ta hướng thiện, nếu gặp một người làm điều chẳng lành, hẳn nhiên cơn nóng giận bên trong sẽ sinh khởi. Khi ta dính mắc vào một suy nghĩ nào đó, thì khi gặp suy nghĩ trái chiều, hẳn nhiên ta cũng sẽ thấy tâm mình nóng nảy. Cơn sân hận dường như chẳng bỏ sót một người nào, ngay cả khi họ được cho là tốt bụng đi chăng nữa.

person woman adult female lady coat clothing head

Recommended posts for you